Kvk 54042399
handelsnaam: Personal training Kevin Goedendorp

T Woud 33

3232LN Brielle

Algemene voorwaarden

Lidmaatschap:

Door het inschrijven voor lidmaatschap van The BOXS Brielle gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en alle andere regels en voorschriften die door The BOXS Brielle worden opgesteld. The BOXS Brielle heeft het recht om de lidmaatschapsregels op elk moment te wijzigen.

Inschrijving:

Inschrijving voor lidmaatschap bij The BOXS Brielle kan online worden gedaan. Betaling van de inschrijfkosten en het eerste maandelijkse bedrag zijn verschuldigd bij inschrijving.

Lidmaatschapsduur:

Het lidmaatschap bij The BOXS Brielle wordt aangegaan voor de duur van één maand. Na deze periode wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor een periode van één maand, tenzij het lidmaatschap schriftelijk wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Betaling:

Betalingen voor lidmaatschap dienen elke maand vooraf te worden voldaan. Bij het niet tijdig betalen van het lidmaatschap kan The BOXS Brielle de toegang tot de faciliteiten opschorten totdat de betaling is voldaan.

Annulering:

Het lidmaatschap kan worden geannuleerd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Een verzoek tot annulering dient schriftelijk te worden ingediend bij The BOXS Brielle.

Terugbetaling:

Er vindt geen terugbetaling plaats van inschrijfgeld of lidmaatschapsgeld.

Verantwoordelijkheid:

Leden zijn volledig verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en veiligheid tijdens het gebruik van de faciliteiten van The BOXS Brielle. The BOXS Brielle is niet verantwoordelijk voor enige blessure, letsel of schade die voortvloeit uit het gebruik van de faciliteiten.

Gedragsregels:

Leden worden verwacht de faciliteiten van The BOXS Brielle te respecteren en zich te houden aan de gedragsregels die zijn opgesteld. Het gebruik van drugs of alcoholische dranken in of rondom de faciliteiten is niet toegestaan.

Wijzigingen:

The BOXS Brielle behoudt zich het recht voor om de faciliteiten, diensten en regels op elk moment te wijzigen. Leden worden geacht hiervan op de hoogte te zijn en zich te houden aan de gewijzigde regels.

Geschillen:

 Alle geschillen tussen The BOXS Brielle en haar leden zullen worden opgelost volgens de wetgeving van Nederland en de rechtbanken van Nederland zijn exclusief bevoegd om dergelijke geschillen te beslechten.

Gebruik van foto’s voor reclame:

The BOXS Brielle behoudt zich het recht voor om foto’s te maken van haar leden tijdens trainingen, wedstrijden of evenementen en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden. Door het inschrijven voor lidmaatschap bij The BOXS Brielle, geeft u toestemming aan The BOXS Brielle om deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder daarvoor compensatie te ontvangen. Mocht u niet willen dat uw foto gebruikt wordt voor promotionele doeleinden, dan kunt u dit aangeven bij The BOXS Brielle.

Aankoop van producten:

Leden van The BOXS Brielle kunnen producten kopen bij de faciliteit. De prijzen van de producten staan vermeld op de website en in de faciliteit. Betaling van de producten dient direct bij aankoop te worden voldaan. Er vindt geen terugbetaling plaats van aangekochte producten, tenzij het product beschadigd of defect is bij ontvangst. Het retourneren van producten dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden gedaan en er dient vooraf contact te worden opgenomen met The BOXS Brielle om de retour te regelen.

Privacy:

The BOXS Brielle respecteert de privacy van haar leden en zal persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen. Persoonlijke informatie die wordt verzameld bij inschrijving of tijdens het gebruik van de faciliteiten, zal alleen worden gebruikt voor administratieve en operationele doeleinden. The BOXS Brielle zal de persoonlijke informatie niet delen met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of met uitdrukkelijke toestemming van het lid. Leden hebben het recht om hun persoonlijke informatie op te vragen, te corrigeren of te verwijderen uit de database van The BOXS Brielle. Dit kan worden gedaan door een schriftelijk verzoek in te dienen bij The BOXS Brielle.

Camera toezicht:

Bij betreding van de sportschool wordt je identiteit geregistreerd via gezichtsherkenning. Onherkende personen genereren een melding voor verdere verificatie.
Camerabeelden worden veilig bewaard en na 30 dagen automatisch verwijderd.
Bij vermoeden van verdachte activiteiten worden de beelden gecontroleerd en, indien nodig, overgedragen aan de politie.
In totaal zijn er 7 camera’s aanwezig, waarvan geen in de kleedruimtes en douches.

Trainen tijdens de vrije trainingen:

Tijdens de aangewezen vrije trainingsuren bij The BOXS Brielle, waar geen coach of begeleider aanwezig is, ben je als lid volledig verantwoordelijk voor je eigen training. Het trainen tijdens deze uren geschiedt op eigen risico. Als veiligheidsmaatregel dien je de beschikbare SOS-tag bij je te hebben tijdens solo trainingen.

Leden dienen geen andere personen van buiten The BOXS Brielle mee te brengen tijdens de vrije trainingsuren, en het gebruik van de aangewezen ruimte is uitsluitend voor sportdoeleinden. Feestjes, etentjes en soortgelijke activiteiten zijn niet toegestaan.

We benadrukken het verplichte gebruik van de Sportbit app bij het inchecken. Tevens dienen leden zich onthouden van het uitvoeren van gevaarlijke workouts of het onnodig gebruiken van hoge gewichten, met als doel de veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen. We vertrouwen erop dat leden deze strikte richtlijnen naleven en zo bijdragen aan een veilige en aangename trainingsomgeving.

Waarschuwing en Toegangsontzegging:

In geval van regelovertreding buiten reguliere openingstijden volgt een formele waarschuwing.

Bij een herhaalde overtreding wordt de toegang tot faciliteiten buiten reguliere openingstijden ontzegd.

Na een derde overtreding wordt de toegang tot The Boxs Brielle in zijn geheel ontzegd.

Privacyverklaring The BOXS Brielle

The BOXS Brielle hecht veel waarde aan de privacy van haar leden en bezoekers van de website. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en adresgegevens
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Geboortedatum en geslacht
 • Medische informatie relevant voor sportactiviteiten
 • Betalingsgegevens
 • gezichtsherkenning camerasysteem
 • Foto’s en videobeelden van sportactiviteiten en evenementen

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Wij verzamelen deze persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Om u te kunnen registreren als lid en uw lidmaatschap te beheren
 • Om uw sportactiviteiten te kunnen begeleiden en uw gezondheid te monitoren
 • Om betalingen te kunnen verwerken
 • Om onze diensten en activiteiten te kunnen verbeteren
 • Camerabeelden worden gemaakt en 30 dagen opgeslagen voor veiligheidsredenen en bescherming van de sportfaciliteit.
 • Om foto’s en videobeelden te gebruiken voor promotionele doeleinden

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw lidmaatschap te beheren en onze diensten te kunnen leveren
 • Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en evenementen
 • Om onze website te verbeteren en uw gebruikerservaring te optimaliseren
 • Om foto’s en videobeelden te gebruiken voor promotionele doeleinden

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of met uw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en treffen passende maatregelen om deze gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang en misbruik.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen uit onze database. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden.

Wijzigingen privacyverklaring

The BOXS Brielle behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact met ons op via info@theboxsbrielle.nl.